Asker Quiltelag ble stiftet i 1988 og har i 2020 ca. 70 medlemmer. Mange har vært medlemmer siden starten.


Om ossAsker Quiltelag ble stiftet i 1988 og har i utgangen av 2020 ca. 70 medlemmer. Mange har vært medlemmer siden starten.

Vi har møtes tredje torsdag i hver måned, med få unntak. Møtene holdes på Innbyggertorget (tidligere Kulturhjørnet) på Trekanten og starter kl. 18.30. Møtene åpnes kl 18.15.
Årlig medlemsavgift er kr 400,-

 
Faste innslag er: 
  • Kaffe og kaker som dere i coronaperioden tar med selv
  • "Vis og fortell"
  • Loddsalg 

I tillegg til det har vi ett spennende tema, evt gjester som holder ett foredrag, besøk av en butikk etc.


Møte er gratis for medlemmer og kr. 100 for "ikke medlemmer".