Asker Quiltelag ble stiftet i 1988 og har i utgangen av 2008 ca. 160 medlemmer. Mange har vært medlemmer siden starten.