Asker Quiltelag ble stiftet i 1988 og har i 2017 ca. 90 medlemmer. Mange har vært medlemmer siden starten.


Om ossAsker Quiltelag ble stiftet i 1988 og har i utgangen av 2013 ca. 100 medlemmer. Mange har vært medlemmer siden starten.
Vi har møtes tredje tirsdag i hver måned, med få unntak. Møtene holdes på Seniorsenteret, Trekanten og starter kl. 19.00
Årlig medlemsavgift er kr 250,-

 
Faste innslag er: 
  • Kaffe og kaker
  • "Vis og fortell"
  • Loddsalg 
Som ofte er det også et tema, foredrag, butikksalg eller noe annet spennende.

Vi har også et rikholdig bibliotek.


Møte er gratis for medlemmer og kr. 50 for "ikke medlemmer".