Asker Quiltelag ble stiftet i 1988 og har i 2017 ca. 90 medlemmer. Mange har vært medlemmer siden starten.


Om ossAsker Quiltelag ble stiftet i 1988 og har i utgangen av 2013 ca. 100 medlemmer. Mange har vært medlemmer siden starten.
Vi har møtes tredje tirsdag i hver måned, med få unntak. Møtene holdes på Kulturhjørnet på Trekanten og starter kl. 19.00
Årlig medlemsavgift er kr 350,-

 
Faste innslag er: 
  • Kaffe og kaker
  • "Vis og fortell"
  • Loddsalg 

I tillegg til det har vi ett spennende tema, evt gjester som holder ett foredrag, besøk av en butikk etc.


Møte er gratis for medlemmer og kr. 50 for "ikke medlemmer".